Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Centrum Usług Wspólnych - kontakt

Brak opisu obrazka

 

 

Centrum Usług Wspólnych w Radzyminie
ul. 11 listopada 2
05-250 Radzymin
tel. (22) 667 69 00

Katarzyna Konopko-Walkowiak – Dyrektor kwalkowiak@radzymin.pl


Anna Ślesicka – Główny Księgowy aslesicka@radzymin.pl


Kancelaria tel. (22) 667 69 07
Marta Górska, mgorska@radzymin.pl 


Referat Kadr i Płac tel. (22) 667 69 02
Anna Morek-Stencel, amorek@radzymin.pl – kierownik referatu
Gabriela Jaworska, gjaworska@radzymin.pl
Judyta Szraga, jszraga@radzymin.pl
Paulina Getka, pgetka@radzymin.pl


Referat Administracyjno–Organizacyjny tel. (22) 667 69 03
Iwona Rucińska, irucinska@radzymin.pl – kierownik referatu
Ewelina Podgórna-Gruchot, epodgorna@radzymin.pl


Referat Finansowo – Księgowy tel. (22) 667 69 05
Marta Jabłecka, mjablecka@radzymin.pl – kierownik referatu
Katarzyna Bialik, kbialik@radzymin.pl
Agnieszka Cholewińska, acholewinska@radzymin.pl
Renata Rudzka, rrudzka@radzymin.pl
Elżbieta Skwara, eskwara@radzymin.pl


Referat Teleinformatyki i Monitoringu tel. (22) 667 68 21
Dariusz Dąsal, ddasal@radzymin.pl - kierownik referatu 

Wersja XML